Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

Малка смесена група - филиал Г. Черковище

Малка смесена група - филиал Г. Черковище

  • Марияна Янчева - учител
  • Камелия Пенева - учител                                                                    
  • Пом.-възпитател - Татяна Караджова