Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

Малка смесена група - филиал Г. Черковище

Малка смесена група - филиал Г. Черковище

  •  Марияна Янчева - учител
  • Наталия Тодорова - учител                                                                    
  • Пом.-възпитател - Минка Генева