Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

Подготвителна Група смесена - филиал Г. Черковище

Подготвит. Група смесена  - филиал  Г. Черковище

  • Велина Манева - старши учител
  • Марияна Янчева - учител                                                                    
  • Пом.-възпитател -