Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ - ВИЖ ТУК

 

7:00 – 8:00ч. Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:00 – 8:30ч. Сутрешно раздвижване


8:30 – 9:00ч. Сутрешна закуска

9:00 – 10:00ч. Педагогически ситуации

10:00 – 10:30ч. Подкрепителна закуска

10:30 – 11:30ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; дейности над ДОС

11:30 – 12:30ч. Обяд и подготовка за сън

13:00 – 15:00ч. Следобеден сън


15:00 – 15:30ч. Ставане от сън; тоалет; следобедна подкрепителна закуска

15:30 – 16:00ч. Раздвижване след сън; Педагогически ситуации

16:00 – 17:30ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата