Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

История

Детскта градина е създадена през 1933 година на територията на военната фабрика „Арсенал” – Казанлък, за децата на работниците. В началото функционира като палатков лагер. По – късно е построена специална сграда - стая с камина и навес. Първата учителка е Мария Пирьова, след нея са назначени Светла Орачева и Венеция Попова.


До края на 1950г. ДГ работи с една група. Но броят на децата се увеличава бързо и през 1953 вече функционират 4 групи.
От 1 март 1954г. ДГ преминава към ръководството на Отдел „Просвета”към ОбНС. Броят на децата нараства и през 70-те години функционират вече 6 групи.


До 1990г. детската градина носи името „Аврора”. 


През 1991 е преименувана на Целодневна детска градина „Буратино”.


От 1996г. детската градина е включена в международната програма за образование на деца „Стъпка по стъпка”, която е част от дейността на Център „Отворено образование” и работата по програмата продължава до 2005 година.

 

И днес ДГ№7”Буратино” остава единственото общинско детско заведение в област Стара Загора, което функционира на територията на производствено предприятие – фирма „Арсенал – АД” и ползва неговия сграден фонд, предоставен за нуждите на детското заведение. Ръководството и служителите на фирмата продължават да полагат топли грижи и да проявяват разбиране и съпричастност към потребностите на малките буратинчета. Градината се посещава по традиция предимно от децата на работещите в „Арсенал” , но вратите и са отворени за всички желаещи.

 

Новото наименование на детското заведение, съобразно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование е Детска градина №7 „Буратино”.
От Първи юни 2016 година към детска градина „Буратино” беше присъединена като филиал детската градина в с. Горно Черковище.
В момента в ДГ №7 „Буратино” се обучават 152 деца, разпределени в 6 градински групи. От тях 4 групи се намират в основната сграда, а останалите 2 групи – във филиала.